space picture bastion_logo picture

space picture
Present

Past

Subjects

Projects

Misc
space picture

DYNAMIC OPTIMISM


Dynamic optimists (cornucopians?) actively refute the world view of Malthusian pessimists...

for example: John McCarthy's Progress and its Sustainability Page
http://www-formal.stanford.edu/jmc/progress/

and Moore, Tom: Why Global Warming Would be Good for You
Hoover Institution Working Papers Series, 1995
http://hoover.stanford.edu/~moore/Boon_To_Man.html

and finally an article in the San Francisco Chronicle by the economist Julian Simon
entitled: Earth's Doomsayers Are Wrong
Hans Achterhuis cites Fukuyama in the NRC of 5 October 1996 under the heading:
Zadel Kinderen Niet Op Met Milieumoralisme

"De tegenhanger van de utopie is de dystopie, het pessimistisch doemdenken. Pessimisme doet het altijd goed, optimisme blijft vaak verdacht. Francis Fukuyama, auteur van de--het zij toegegeven opimistische--best seller 'Het einde van de geschiedenis en de laaste mens' heeft dit scherp gezien: 'Een optimist die geen gelijk krijgt, lijkt een dwaas, terwijl een pessimist die ongelijk krijgt een aura van diepzinnigheid en ernst behoudt. Het is dan ook veiliger de tweede koers te varen'.

Dat laaste lijkt de stelregel van talloze doemdenkers over het milieu te zijn. Hoewel veel somber stellende feiten niet blijken te kloppen en negative voorspellingen niet blijken uit te komen, lijken zij inderdaad weinig aan gezag in te boeten. En hoge utopische verwachtingen die niet gerealiseerd kunnen worden leiden bijna automatisch tot dystopische beelden. Vooral in het vaderlandse milieucircuit blijken apocalyptische verwachtingen en utopische doeleinden nauw verbonden te zijn."
space picture


Please report errors to --> errors@alamut.com
This page was first created on --> 9/3/98; 7:32:08 CET
This page was last modified on --> 13/6/98; 15:09:50 CET

space picture